Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Rabobank 2013 tot 2015

Actueel: sociaal plan Rabobank 2017-2018-2019-2020

 

Het sociaal plan van Rabobank heeft een looptijd van 1 mei 2013 tot 1 januari 2015. Het uitgangspunt van dit sociaal plan is de begeleiding van werk naar werk.

 

Vaststellen van boventalligheid

Vaststellen van boventalligheid kan op twee manieren plaatsvinden; via afspiegelen of via een combinatie van kwaliteit met afspiegelen. Op een groep uitwisselbare functies wordt afgespiegeld volgens het afspiegelingsbeginsel. Het management heeft de mogelijkheid om 15% van het aantal medewerkers uit een groep uitwisselbare functies binnen de bank op grond van kwaliteit uit te zonderen van afspiegeling.

 

Begeleidingstraject

De focus van het begeleidingstraject ligt op zowel de interne als externe arbeidsmarkt. Het traject start vanaf de datum waarop de werknemer formeel boventallig wordt en heeft een duur van 10 maanden. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor het vinden van nieuw werk. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende activiteiten:

- outplacement/loopbaanbegeleiding

- stage binnen of buiten Rabobank

- begeleiding bij oriëntatie op starten eigen bedrijf

- (om)scholing

- loopbaan- en persoonlijkheidstests

- banenmarkten

- netwerkbijeenkomsten

- detachering

Voor de begeleiding van boventalligen kan een extern mobiliteitsbureau worden ingeschakeld.

 

Beëindiging van het dienstverband

Een werknemer kan vrijwillig het dienstverband beëindigen zodat een boventallige zijn baan behoudt. Dit is een remplaçantenregeling. De ontslagvergoeding waarop de remplaçanten recht hebben is de nieuwe kantonrechtersformule met een correctiefactor C=0,75.

De werknemer die boventallig is verklaard, kan kiezen voor afzien van begeleiding en de arbeidsovereenkomst direct beëindigen. De ontslagvergoeding voor deze werknemers is de nieuwe kantonrechtersformule met een correctiefactor C=1,25.

Als aan het einde van de begeleidingstermijn geen baan of andere oplossing is gevonden, eindigt het dienstverband. In dit geval krijgt de werknemer een ontslagvergoeding die gelijk is aan de nieuwe kantonrechtersformule met een correctiefactor C=1.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld