Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan ING Bank van 1 december 2012 tot 1 januari 2015

Actueel: sociaal plan ING 2018-2022

 

Het sociaal plan van ING Bank geldt ook voor medewerkers van andere onderdelen van ING Groep en kent drie regelingen: boventalligheid, preventieve mobiliteit en remplacant.

 

Wanneer boventallig

Via een ‘aanwijzingsbrief’ wordt aan een ING medewerker medegedeeld dat hij/ zij boventallig wordt verklaard. Zonder aanwijzingsbrief dus geen boventalligheid.

Binnen twee weken na de datum in de aanwijzingsbrief, wordt een Plan van Aanpak voor het “vinden van werk in- en extern” opgesteld. De eerste drie maanden richten de activiteiten zich voornamelijk op het vinden van werk binnen ING, na deze drie maanden richten de inspanningen zich op het vinden van werk buiten ING, of kan de medewerker kiezen voor vertrek met een beëindigingsvergoeding.

Na de interne zoekperiode van drie maanden gaat ook een ‘vertrekstimulans’ gelden die zeven maanden duurt en er als volgt uitziet:

Maand 4          C = 1 plus drie maandinkomens

Maand 5          C = 1 plus twee maandinkomens

Maand 6          C = 1 plus een maandinkomen

Maand 7          C = 1

Maand 8          C = 1 minus een maandinkomen

Maand 9          C = 1 minus twee maandinkomens

Maand 10        C = 1 minus drie maandinkomens

 

“C = 1” is de ontslagvergoeding die ING berekent door het gewogen aantal dienstjaren te vermenigvuldigen met het salaris. Dit "salaris" verschilt op een aantal punten binnen de onderdelen van ING Groep. De berekening van het gewogen aantal dienstjaren is gebaseerd op de ‘oude’ kantonrechtersformule.

 

Versneld vertrek

Het kiezen voor vertrek in de eerste maand (maand 4) tijdens de vertrekstimulans kan weliswaar een hogere vergoeding opleveren, maar is toch niet altijd de meest verstandige beslissing. Bij iedere volgende maand waarin de medewerker vertrekt daalt de beëindigingsvergoeding met een maandinkomen, maar hier staat een even grote salarisbetaling tegenover mét pensioenopbouw. Daarnaast gaat de WW-uitkering op een later tijdstip in en kan dus ook later eindigen. Ook kan een later vertrek een gunstige invloed hebben op het aantal gewogen dienstjaren en kan het langere gebruik van een lease-auto een voordeel zijn. Een bewuste afweging is van belang.

 

Wanneer preventief mobiel

Medewerkers die mogelijk binnen twee jaar hun baan gaan verliezen (boventallig worden) kunnen ‘preventief mobiel’ worden verklaard. Dit gebeurt middels een bevestigingsbrief na door het management te zijn geïnformeerd. Deze medewerkers hebben net als boventallige collega’s een voorrangspositie bij interne vacatures en kunnen ook gebruik maken van faciliteiten om hun kansen binnen- of buiten ING te vergroten, zoals trainingen, scholing, detachering en stage. De werknemer heeft pas recht op een beëindigingsvergoeding als het management besluit dat vertrek tijdens de preventieve mobiliteit gewenst is. Iemand die tijdens de periode van preventieve mobiliteit uit dienst gaat heeft nooit recht op de vertrekstimulans.

 

Wanneer remplacant

Een ‘remplaçant’ is iemand die zonder als boventallige te zijn aangewezen vrijwillig vertrekt waardoor een boventallige in de vrijgekomen functie kan worden geplaatst. De remplaçant ontvangt een ontslagvergoeding met factor C = 0,8.

Heeft u vragen over het sociaal plan ING en uw situatie ? Neem contact op met onze arbeidsjurist

 

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld