Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Ballast Nedam tot 2016

Actueel: Sociaal plan Ballast Nedam 2016

 

Het sociaal plan Ballast Nedam loopt tot en met 31 december 2015. Het uitgangspunt is 'begeleiding van werk naar werk'. Ballast Nedam spant zich optimaal in om werknemers die een aanzegging hebben ontvangen te herplaatsen. Ballast Nedam heeft hiertoe een mobiliteitsbureau ingericht.

 

Outplacement

Het mobiliteitsbureau werkt met gespecialiseerde loopbaancoaches die tot doel hebben boventallige werknemers te ondersteunen bij het vinden van een passende functie of een werkkring elders. Het loopbaanbegeleidingstraject biedt de volgende mogelijkheden aan de werknemer:

1. Er wordt een loopbaanbegeleidingsplan opgesteld naar gelang de individuele en persoonlijke behoeften van de werknemer. Dit plan is een inventarisatie van de persoonlijke situatie en wensen van de werknemer inclusief mogelijkheden en eventuele belemmeringen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Het loopbaanbegeleidingsplan bevat een advies van de loopbaancoach over de voortgang van het traject.

2. De werknemer ontvangt begeleiding bij het opstellen van een actueel CV en een duidelijk zoekprofiel.

3. De loopbaancoach geeft advies over noodzakelijke om-, her- of bijscholing.

De duur van de loopbaanbegeleiding is maximaal 1 jaar.

 

Suppletie in plaats van eenmalige ontslagvergoeding

 Een werknemer heeft recht op suppletie. Dit kan een suppletie zijn op een WW-uitkering of een lager loon bij een nieuwe werkgever. De suppletie is afhankelijk van de leeftijd en diensttijd van de werknemer.

De suppletie is gekoppeld aan een suppletietermijn. Deze suppletietermijn wordt vastgesteld op basis van de leeftijd en de diensttijd welke -in de vorm van punten- bij elkaar worden opgeteld: 

t/m 39 punten                                                10 maanden suppletie

40 t/m 44 punten                                           12 maanden suppletie

44 t/m 49 punten                                           14 maanden suppletie

49 t/m 54 punten                                           18 maanden suppletie

55 t/m 59 punten                                           20 maanden suppletie

60 t/m 64 punten                                           23 maanden suppletie

65 t/m 69 punten                                           26 maanden suppletie

70 t/m 74 punten                                           30 maanden suppletie

75 en meer                                                    36 maanden suppletie

Leeftijd 55 jaar en ouders                             38 maanden suppletie

en minimaal 5 dienstjaren

 

Snelle beslissersregeling

De werknemer die zelf zijn arbeidsovereenkomst voor de einddatum opzegt omdat hij bij een nieuwe werkgever start, krijgt een extra bruto betaling. Deze extra betaling betreft 75% van het loon over de opzegtermijn of de resterende opzegtermijn die werkgever zonder opzegging door de werknemer in acht had moeten nemen jegens de werknemer. De opzegtermijn bedraagt altijd minimaal 1 maand dus ook minimaal het loon over 1 maand.

 

Transitiebudget voor scholing of financieel advies

De werknemer heeft recht op een zogeheten transitiebudget van maximaal € 3500,- voor:

1. scholing en/of

2. juridisch advies tot een maximum bedrag van € 250,- en/of Meer over juridisch advies

3. financieel advies tot een maximum bedrag van € 250,-. Meer over financieel advies

 

De kosten voor Ballast Nedam mogen niet meer bedragen dan € 3500,-. De afdeling P&O en het mobiliteitsbureau beoordeelt mede of de opleidingsinspanning de kans op een baan elders vergroot.

Meer informatie over outplacement

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld