Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Ziggo 2014-2017 (overname Liberty Global)

Update: Sociaal plan Vodafone-Ziggo 2018-2019-2020

 

Het Sociaal plan heeft een looptijd van 3 jaar en gaat in vanaf het moment van overname door Liberty Global. In de praktijk betekend dit dat Ziggo en UPC zullen gaan fuseren. Het sociaal plan geld voor iedere herstructurering binnen Ziggo. Het Sociaal plan heeft als basis het Sociaal plan Ziggo 2010-2013.

 

Boventalligheid

Als de potentieel boventallige  werknemer niet binnen Ziggo of binnen de Sector Kabel & Telecom een baan kan vinden wordt hij boventallig verklaard. Hij heeft dan de keuze tussen uitdiensttreding of van werk naar werk bemiddeling.

 

Van werk naar werk bemiddeling

De bemiddelingstermijn naar ander werk is als volgt:

dienstverband  periode
 < 1 jaar  4 maanden
 1 tot 5 jaar  7 maanden
 5 tot 10 jaar  11 + 3 maanden
 > 10 jaar  15 + 3 maanden

 

  • Er wordt een intern mobiliteitsbureau ingericht met ondersteuning van een extern bureau.
     
  • De herplaatsings procedure zal worden uitgevoerd met meerdere door Ziggo bepaalde outplacementbureaus. In overleg met de werknemer zal worden gekeken welk bureau voor hem het beste is.
     
  • De kosten van het bemiddelingstraject komen voor rekening van Ziggo, en worden door het outplacementbureau  rechtstreeks aan Ziggo gefactureerd.
     
  • Er komt een vacaturebank met interne vacatures (incl. Liberty Global). Uiteraard hebben boventalligen voorrang bij interne passende vacatures.

outplacement ondersteuning vanuit sociaal plan

gratis boekje van werk naar werk

 

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de kantonrechtersformule:

(AxBxC)

A is het aantal dienstjaren. Voor hoeveel jaar een dienstjaar telt hangt af van de leeftijd van de werknemer.

B is het maandsalaris incl vakantie toeslag en andere toeslagen.

C is de correctiefactor 1

Een werknemer die niet kiest voor van werk naar werk bemiddeling krijgt nog een extra bruto maandsalaris mee.

Voor een werknemer die kiest voor van werk naar werk bemiddeling wordt gekeken naar de hoeveelheid maandsalarissen waar hij recht op zou hebben volgens de kantonrechtersformule. Als hij recht heeft op meer maandsalarissen dan hoe lang hij in bemiddeling heeft gezeten krijgt hij de overige maanden maal zijn maandsalaris vergoedt.

financieel advies vanuit sociaal plan

 

Budget voor juridisch advies 500,-

Verder krijgen boventallige werknemers juridische kosten die ze maken tot €500 vergoedt

juridisch ondersteuning vanuit sociaal plan

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld