Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan AkzoNobel 2014-2018

Actueel: Sociaal plan Akzo Nobel 2018-2019

 

Het sociaal plan AkzoNobel liep tot 1 januari 2017 en is recent verlengd tot 1 januari 2018. Het sociaal plan is van toepassing op alle werknemers van AkzoNobel in Nederland op wie de CAO van toepassing is en die als gevolg van een reorganisatie boventallig worden. De werknemer hoort dit ten minste 1 maand voordat hij daadwerkelijk boventallig wordt.

 

Van werk naar werk periode

De van werk naar werk periode begint zodra de boventalligheid ingaat. Deze periode kan de werknemer gebruiken om zich voor te bereiden op een andere functie. Tijdens deze periode kan de werknemer gebruik maken van loopbaanbegeleiding en opleiding aangeboden door AkzoNobel. Voorafgaand kan de werknemer gebruik maken van sollicitatietrainingen. De lengte hangt af van het aantal dienstjaren. In het geval dat de werknemer ontslag neemt tijdens de van werk naar werk periode, zal over de resterende maanden nog salaris uitbetaald worden.

Outplacement begeleiding vanuit sociaal plan

 

Ontslagvergoeding gebaseerd op kantonrechtersformule

De werknemer die als gevolg van een reorganisatie boventallig wordt, ontvangt een ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule, volgens de vermenigvuldiging  AxBxC.

A is het aantal gewogen dienstjaren.

B is het jaarsalaris inclusief een aantal toeslagen

C is een wegingsfactor van 1,15

 

Verder krijgt de werknemer juridisch advies vergoed tot een maximum van €750,- 

Financieel advies vanuit sociaal plan

Juridisch advies vanuit sociaal plan

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld