Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan ABN-AMRO 2015-2016-2017

Actueel: Sociaal plan ABN-AMRO 2018 - 2019 - 2020

 

Het Sociaal plan ABN-AMRO 2013-2015 met oorspronkelijke einddatum 1 januari 2015, was al verlengd tot 1 januari 2016 en is nu verlengd tot 1 januari 2017. Het streven is om zoveel mogelijk werknemers via een van werk naar werk  procedure intern of extern te herplaatsen.

Op 1 januari 2017 zal een vernieuwd sociaal plan ABN-AMRO 2017-2020 ingaan.

De volgende voorzieningen uit het sociaal plan ABN-AMRO 2013-2015 zijn nog steeds van kracht:

 

Van werk naar werk procedure

ABN-AMRO treft verschillende maatregelen om werknemers van werk naar werk te begeleiden. Zo zorgt ABN-AMRO voor scholing, interne of externe stages, detacheringen, sollicitatiebezoeken of -trainingen, compensatie bij teruggang in salaris na overstap naar een externe werkgever, en een terugkeergarantie bij overstap naar een externe werkgever. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door de mobiliteitsorganisatie. Er kan zowel interne als externe expertise ingeschakeld worden voor dit traject. Het traject duurt 12 maanden. Tijdens het traject zal de werknemer zoveel mogelijk aan het werk blijven, voor de herplaatsingsactiviteiten is de werknemer vrijgesteld van werk.

Meer weten over outplacement?
Lees verder op Outplacement begeleiding vanuit sociaal plan

 

Ontslagvergoeding

De werknemer kan ook kiezen om voor de start van de van werk naar werk procedure vrijwillig te vertrekken bij ABN-AMRO. De werknemer krijgt een ontslagvergoeding mee. Deze vertrekpremie kent als minimum 2 maandsalarissen. Daar bovenop ontvangt werknemer 1 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Gewerkte jaren na de leeftijd van 40 (maar voor 50) tellen 1,5 keer mee en na de leeftijd van 50 jaar tellen gewerkte dienstjaren 2 keer mee (= oude kantonrechtersformule). Het maandsalaris waarmee gerekend wordt, is het laatstverdiende salaris plus 16,3%.

Wilt u financieel advies over uw ontslag en ontslagvergoeding? Financieel advies vanuit sociaal plan

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld