Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Rabobank 2015-2016

Actueel: sociaal plan Rabobank 2017-2018-2019-2020

 

Het bestaande Sociaal Plan Rabobank 2013-2015 is -bijna ongewijzigd- verlengd. Het sociaal plan Rabobank 2015-2016 loopt tot en met 31 december 2016.

De verandering die is doorgevoerd geldt wanneer een werknemer recht heeft op zowel een transitievergoeding als op een vertrekvergoeding uit het sociaal plan. Wanneer dat het geval is, houdt Rabo een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding in op de te ontvangen vergoeding volgens het sociaal plan.

 

Verder geldt het volgende (idem sociaal plan Rabobank 2013-2015):

Boventalligheid

Boventalligheid wordt op 2 manieren vastgesteld. Door af te spiegelen of door een combinatie van afspiegelen en kwaliteit. 15% van het aantal werknemers uit een groep met uitwisselbare functies mag uitgezonderd worden van afspiegelen.

 

Begeleiding van werk naar werk

De focus ligt op herplaatsing van de boventallige werknemer. Dit kan zowel intern bij de Rabobank als extern. Het traject duurt 10 maanden en start op de dag van boventalligverklaring. Het traject bestaat uit:

  • outplacement/loopbaanbegeleiding
  • stage binnen of buiten Rabobank
  • begeleiding bij oriëntatie op starten eigen bedrijf
  • scholing
  • loopbaan- en persoonlijkheidstests
  • banenmarkten
  • netwerkbijeenkomsten
  • detachering

Er kan ook een extern outplacementbureau ingeschakeld worden. Wilt u meer weten over outplacement? Outplacement begeleiding vanuit sociaal plan

 

Ontslagvergoeding

Na afloop van het van werk naar werk traject (zonder dat werknemer een andere baan gevonden heeft) is er recht op een ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule A*B:

A Aantal gewogen dienstjaren.

B Bruto maandsalaris inclusief eventuele toeslagen

 

Wanneer een werknemer geen gebruik maakt van het van werk naar werk traject, wordt de uitkomst vermenigvuldigd met  een factor 1,25

 

Wilt u weten welke financiële en fiscale consequenties ontslag heeft ? Financieel advies vanuit sociaal plan

 

Budget voor juridisch advies

Wanneer een boventallige werknemer gebruik maakt van een arbeidsjurist, dan worden de kosten tot €750 vergoed door de Rabobank

Meer informatie over Juridisch advies vanuit sociaal plan

 

 

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld