Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan UWV 2015 - 2016

Actueel: Sociaal plan UWV 2017-2018-2019

Vanwege een omvangrijke reorganisatie hebben de vakbonden en UWV het bestaande sociaal plan UWV met enkele aanpassingen verlengd tot 2017. Het sociaal plan UWV 2015-2016 loopt tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op alle werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en op werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat eindigt als gevolg van de reorganisatie. Uitgangspunt is het begeleiden van de boventallige werknemers van werk naar werk.

 

Interne Herplaatsing binnen UWV

Minimaal 1 maand voordat de werknemer feitelijk boventallig wordt krijgt hij dat te horen van zijn leidinggevende. In deze maand wordt gekeken naar de mogelijkheid om de werknemer intern te herplaatsen. De werknemer heeft voorrang op openstaande vacatures. Lukt het niet de werknemer in deze maand intern te herplaatsen, dan wordt hij boventallig.

 

Van werk naar werk binnen of buiten UWV

Vanaf het moment van boventalligheid start de zoektermijn en gaat de werknemer op zoek naar werk binnen of buiten het UWV. Hij wordt in het loopbaancentrum geplaatst en is vrijgesteld van werk. Hij houdt zijn inkomen. Hoe lang de zoektermijn is hangt af van de leeftijd. Het loopbaancentrum bepaalt of de boventallige werknemer begeleidt wordt door een adviseur van het loopbaancentrum of door een extern outplacementbureau. De kosten zijn voor rekening van UWV. 45- en 55-plussers kunnen aanspraak maken op extra regelingen.

Meer informatie over outplacement vanuit sociaal plan

 

Einde dienstverband aanvulling op WW-uitkering

Indien er tijdens de zoektermijn geen ander werk is gevonden, eindigt het dienstverband bij UWV. Werknemers van wie het dienstverband eindigt, krijgen een aanvulling op de WW-uitkering. Deze aanvulling is verdeeld in 3 perioden waarin het laatstverdiende maandinkomen aangevuld wordt tot 95%, 85% en 75%. Als de WW-uitkering stopt, stopt ook de aanvulling.

 

Extra vertrekregeling bij snel vertrek

De werknemer mag ook tijdens de zoektermijn zijn contract beëindigen. Hij krijgt een percentage van het bruto inkomen dat hij tijdens de resterende maanden van de zoektermijn en de opzegtermijn zou ontvangen. Deze ontslagvergoeding is maximaal 12 keer het maandinkomen.

Lees meer over Financieel advies vanuit sociaal plan

 

Transitievergoeding of sociaal plan UWV?

Vanaf 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding. Werknemers die na 1 juli boventallig worden, hebben de keuze om te kiezen voor de transitievergoeding of de afspraken uit het sociaal plan UWV. Wordt het ene gekozen dan vervalt het ander. Indien er geen keuze gemaakt wordt gelden de afspraken uit het sociaal plan.

Wilt u advies over uw ontslagregeling? Vraag direct advies arbeidsjurist

 

 

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld