Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan ING 2016-2017

Actueel: sociaal plan ING 2018-2022

 

Het sociaal plan ING is van toepassing op werknemers  die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en ingedeeld zijn in de functieschalen 1 t/m 15.

 

Ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule

Als u boventallig bent verklaard en u heeft na 3 maanden bemiddeling nog geen andere functie binnen ING, dan kunt u KIEZEN voor vertrek met een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule A x B x C.

 A is het Aantal gewogen dienstjaren en B is Bruto maandsalaris.

 

Als u bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst geen andere baan heeft gevonden, dan is C=1. Mocht u bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wel elders een baan hebben gevonden, dan is C=0.8

Direct contact met financieel adviseur

 

Vertrekstimulans bij eerder vertrek

Als u vertrekt in de eerste maand nadat de interne zoekperiode van 3 maanden is verstreken, dan ontvangt u de ontslagvergoeding, vermeerderd met een verstrekstimulans van 3 maandinkomens.  Bij vertrek in de daaropvolgende maanden wordt de vertrekstimulans afgebouwd:

- Maand 4 C=1 plus 3 maandinkomens

- Maand 5 C=1 plus 2 maandinkomens

- Maand 6 C=1 plus 1 maandinkomen

- Maand 7 C=1

- Maand 8 C=1 minus 1 maandinkomen

- Maand 9 C=1 minus 2 maaninkomens

- Maand 10 C=1 minus 3 maandinkomens

 Eerder vertrek wordt dus beloond met een hogere ontslagvergoeding

 

Vergoeding bij vrijwillig vertrek voor NIET-boventalligen

Als u NIET boventallig bent, kunt u vrijwillig het dienstverband beëindigen mits uw manager daarmee instemt. U ontvangt dan een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule met C=0.8.

 

U moet dan wel plaats maken voor een boventallige collega uit hetzelfde reorganisatiegebied en uit dezelfde leeftijdsklasse. Ook moet een andere boventallige werknemer in de vrijgevallen functie worden geplaatst en uw vertrek mag geen zwaarwegende nadelige effecten op de bedrijfsvoering hebben.

Direct contact met financieel adviseur

 

Ondersteuning bij opstarten eigen bedrijf

U krijgt van ING maximaal €12.500,- voor begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf. Bijvoorbeeld voor ondersteuning om een bedrijfsplan op te stellen, voor financieel advies of voor coaching en begeleiding.

 

Extra informatie of coach eigen bedrijf

Bestel gratis boekje start uw bedrijf na ontslag of maak afspraak met een ondernemerscoach die u kan begeleiden bij de start van uw eigen bedrijf. U kunt ook bellen naar 035 588 04 87. U spreekt direct een ondernemerscoach.   

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld