Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

KPN sociaal plan 2016-2017

Actueel: Sociaal Plan KPN 2020

 

Het sociaal plan KPN is van toepassing op medewerkers die tussen 1 juli 2016 en 31 december 2017 boventallig worden. Dit plan is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen KPN en 6 vakbonden. In vergelijking met het sociaal plan KPN 2015-2016 wordt de ontslagvergoeding versoberd en mogen KPN-medewerkers gebruik maken van een plaatsmakersregeling.

 

Boventallig KPN

KPN-Medewerkers worden boventallig wanneer:

  • Activiteiten worden beëindigd
  • Activiteiten inkrimpen
  • De medewerker zelf verzoekt om boventallig te worden verklaard

 

De medewerker kan alleen verzoeken om boventallig te worden als:

  • Werkzaamheden verplaatst zijn
  • Reistijd is toegenomen
  • Het niet mogelijk is om werk te verrichten op de nieuwe plaats

 

Boventalligheid betekent ontslag

Nadat een medewerker boventallig is geworden volgt ontslag. Dit kan via een vaststellingsovereenkomst, ontslag via UWV of door opzegging van de medewerker zelf. De KPN-medewerker maakt de keuze. Als de medewerker er voor kiest om na de eerste maand boventalligheid (waarbinnen de vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden) de vaststellingsovereenkomst niet te accepteren, dan volgt ontslag via UWV.

 

Opzegtermijn na boventallig-verklaring

Na boventallig-verklaring geldt een opzegtermijn. Deze hangt af van het aantal dienstjaren:

 

Dienstjaren                           Opzegtermijn

Minder dan 5                         2 maanden

5 tot 10                                  3 maanden

10 tot 15                                4 maanden

Meer dan 15                          5 maanden

 

Ontslagvergoeding volgens kantonrechtersformule

Ontslagen KPN-werknemers hebben recht op een ontslagvergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd is op de kantonrechtersformule. Bij ouderen is de vergoeding is gemaximeerd op hetgeen men zou hebben verdiend bij werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

De formules zijn :

96% x gewogen dienstjaren x bruto maandsalaris (van 1 juli 2016 tot 31 december 2016)

90% x gewogen dienstjaren x bruto maandsalaris (vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2017)

 

Weging dienstjaren

De dienstjaren worden als volgt gewogen:

 

Gewerkte Jaren                  Factor

Jaren onder de 35             0,5

Jaren 35 tot 45                  1

Jaren 45 tot 55                  1,5

Jaren boven de 55             2

 

Vroeg tekenen: 1 extra maandsalaris

KPN Medewerkers die binnen de eerste maand na boventalligheid tekenen, ontvangen een vergoeding van 1 extra maandsalaris. Ook bij eerder vertrek volgt er 1 extra maandsalaris.

 

Voor plaatsmakers geldt de plaatsmakersregeling

KPN-Medewerkers die niet boventallig zijn, kunnen kiezen voor de plaatsmakersregeling. De medewerkers maken bij deze regeling plaats voor boventallige collega’s binnen dezelfde groep uitwisselbare functies en leeftijdscategorie. Medewerkers die hiervan gebruik maken hebben recht op dezelfde ontslagvergoeding.

 

Overschrijding boventalligheidsperiode

Wanneer een werknemer de boventalligheidsperiode overschrijdt, vindt er verrekening plaats. De ontslagvergoeding wordt dan verlaagd met de maandsalarissen over de periode van overschrijding.

 

Bent u KPN medewerker? Wij staan u graag bij. Het eerste advies is gratis

Controle vaststellingsovereenkomst. Hulp van arbeidsjurist

Advies van financieel adviseur

Vinden nieuwe baan: Contact met outplacement coach 

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld