Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Blokker 2015

Actueel: Sociaal plan Blokker 2018

Vanwege een reorganisatie bij Blokker zullen werknemers boventallig worden. Voor deze werknemers is het Sociaal Plan Blokker 2015 opgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt van dit sociaal plan is het begeleiden van werknemers bij het vinden van ander werk. Het sociaal plan loopt van 1 april 2015 tot 31 december 2015 of tot wanneer de reorganisatie is afgerond. Het is van toepassing op Blokker-medewerkers met een vast contract.

 

Herplaatsing

Er zal eerst gekeken worden of een boventallige medewerker herplaatst kan worden in een passende functie bij Blokker. Wanneer deze functie in een lagere salarisschaal valt, zal het salaris in delen afgebouwd worden. De medewerker met het langste dienstverband heeft voorrang. Blokker zal ook informatie geven over alternatieve functies, de werknemer kan zijn interesse voor deze functies kenbaar maken en heeft voorrang.

 Informatie over boventalligheid en sociaal plan, bestel het GRATIS boekje sociaal plan.

 

Indien de Blokker-werknemer niet intern herplaatst kan worden kan hij kiezen voor de volgende 2 opties: 

Van werk naar werk traject

Om de medewerker te ondersteunen in het vinden van ander werk vergoedt Blokker een bedrag van €3.500 voor outplacement begeleiding, opleiding en omscholing , financieel advies en juridisch advies. Blokker zal een outplacement bureau selecteren.

Indien na het van werk naar werk traject nog geen andere baan is gevonden, heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule. Deze formule is AxB.

A is het aantal gewogen dienstjaren op 1 mei 2015

B is het bruto maandsalaris op 1 mei 2015 exclusief toeslagen x 1,0875 x 1,08

Lees meer over Outplacementbegeleiding vanuit sociaal plan

 

Versnel vertrek

De Blokker-werknemer kan ook kiezen voor versneld vertrek zonder het van werk naar werk traject te volgen. In dat geval heeft hij recht op de bovenstaande ontslagvergoeding plus 2 tot 5 extra maandsalarissen, dit is afhankelijk van de opzegtermijn.

Lees meer over financieel advies ontslagvergoeding

 

Transitievergoeding na 1 juli 2015

Werknemers die na 1 juli 2015 boventallig worden en onder het sociaal plan Blokker vallen, hebben geen recht op een (extra) transitievergoeding. De transitievergoeding is inbegrepen in het van werk naar werk traject en de ontslagvergoeding. Wanneer een werknemer toch zowel recht heeft op een transitievergoeding als op de voorzieningen uit het sociaal plan, zal de transitievergoeding in mindering gebracht worden op de ontslagvergoeding. Werknemers die zijn uitgesloten van dit sociaal plan hebben wel recht op een transitievergoeding.

Meer informatie over de transitievergoeding? Bestel boek ontslagvergoeding en transitievergoeding 2018

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld