Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Nieuws

Sociaal Plan Warande 2018 – 2021

Door de veranderende zorgvraag en wijzigingen in regelgeving veranderen en verdwijnen functies bij Warande, waardoor werknemers boventallig worden. Het sociaal plan loopt tot eind 2021.   Van werk naar werk De boventallige werknemers worden be ...
» Lees meer

Sociaal plan ENCI 2018-2019

Reorganisatie ENCI Maastricht 2018-2019 ENCI Maastricht mag na 1 juli 2018 geen commerciële kalksteenwinning en klinkerproductie meer uitvoeren, hierom is het bedrijf genoodzaakt een reorganisatie door te voeren. Er is een sociaal plan van toepassin ...
» Lees meer

Sociaal plan UWV 2017-2018-2019

Het sociaal plan UWV is van toepassing op werknemers waarvan de functie verandert, verplaatst of vervalt als gevolg van een reorganisatie. Het sociaal plan geldt tot 30 juni 2019.   Interne herplaatsing binnen UWV Vlak voordat de arbeidsplaats ...
» Lees meer

Sociaal plan ABN Amro 2018 - 2019 - 2020

Het sociaal plan van ABN Amro is van toepassing op werknemers die tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 boventallig worden.   Plaatsingsprocedure ABN Amro Tijdens een reorganisatie kan de functie van de werknemer niet-ingrijpend wijzigen of ...
» Lees meer

Sociaal plan CBR 2017

Het sociaal plan CBR is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van wie de arbeidsplaats komt te vervallen als gevolg van reorganisatie. Het sociaal plan loopt tot en met 31 december 2017.   Persoonlijk Budget ...
» Lees meer

Sociaal plan ING 2018 – 2022

Tussen ING en de vakbonden is overeenstemming over de contouren van een nieuw sociaal plan 2018 tot en met 2022. ING-werknemers krijgen de keuze voor direct vertrek binnen drie maanden of start bemiddeling naar nieuw werk bij datum boventalligheid. ING zet fo ...
» Lees meer

Werknemer heeft altijd recht op sociaal plan

De rechter heeft recent uitspraak gedaan in een ontslagzaak waarbij werknemer claimde dat werkgever zich niet hield aan de vertrekregeling uit het sociaal plan. In het sociaal plan stond dat er een mobiliteitsgesprek gevoerd moest worden om met wederzijds go ...
» Lees meer

Sociaal plan DSM Resins en Coating Resins 2017-2018

Dit sociaal plan loopt tot 1 april 2018. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben met DSM Resins of Coating Resins en boventallig worden in het kader van de reorganisatie.   Procedu ...
» Lees meer

Sociaal plan Marks & Spencer Nederland 2017-2018

Dit sociaal plan treedt in werking op 3 februari 2017 en eindigt op 28 februari 2018. Het sociaal plan heeft betrekking op werknemers van Marks & Spencer in Nederland met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarvan de arbeidsovereenkomst wordt b ...
» Lees meer

Sociaal plan Achmea loopt tot eind 2017

Het sociaal plan Achmea loopt tot 31 december 2017. Het is mede ondertekend door FNV, CNV, De Unie en De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband. Het sociaal plan is van toepassing op iedere medewerker die als plaatsingskandidaat wordt aangemerkt. D ...
» Lees meer

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld