Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Nieuws

Sociaal plan Ballast Nedam 2016

Het sociaal plan Ballast Nedam is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van wie de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen eindigt.   Aanvulling op de WW-uitkering U heeft na ontslag recht ...
» Lees meer

Sociaal plan ING 2016-2017

Actueel:  sociaal plan ING 2018-2022   Het sociaal plan ING is van toepassing op werknemers  die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en ingedeeld zijn in de functieschalen 1 t/m 15.   Ontslagvergoeding ...
» Lees meer

Sociaal plan Makro 2016-2017-2018

Het sociaal plan Makro is van toepassing op boventallige Makro-werknemers met een contract voor onbepaalde tijd.   Ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule Als de boventallige werknemer niet herplaatst kan worden en het dienstve ...
» Lees meer

Sociaal plan De Staatsloterij/ Lotto 2016

Het sociaal plan De Staatsloterij/ Lotto is van toepassing op werknemers die door de fusie tussen De Staatsloterij en Lotto hun functie verliezen.   Ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule Werknemers die niet intern kunnen word ...
» Lees meer

Sociaal plan Vivat 2016 (eindigt 31 december 2016)

Het sociaal plan Vivat is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en op werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat eindigt als gevolg van de reorganisatie. Uitgangspunt is het begeleiden van boventallige werknemer ...
» Lees meer

Sociaal Plan PostNL 2016-2017-2018-2019-2020

Het sociaal plan PostNL 2016 - 2020 is van toepassing op werknemers die als gevolg van een reorganisatie bij PostNL ontslagen worden en een vast contract hebben. Dit sociaal plan PostNL loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Het sociaal plan Po ...
» Lees meer

Sociaal plan Deutsche Bank 2016

Het sociaal plan Deutsche Bank, dat liep tot 31 december 2015 is ongewijzigd verlengd tot 31 december 2016. Het sociaal plan Deutsche Bank 2016 behelst de volgende onderwerpen.   Ontslagvergoeding bij vertrek Een werknemer van Deutsche Bank di ...
» Lees meer

Sociaal plan Post NL 2016 tot 2020 principe akkoord

Post NL heeft in overleg met de vakbonden een principe akkoord sociaal plan 2016-2020 gesloten. Het principe akkoord wordt voorgelegd aan de leden en als het akkoord door de leden goedgekeurd wordt, wordt het sociaal plan van kracht.   Reorganisat ...
» Lees meer

Sociaal Plan Welzorg 2015-2016

Het sociaal plan Welzorg 2015-2016 is van toepassing op alle werknemers die een contract voor onbepaalde tijd hebben bij Welzorg en die als gevolg van de reorganisatie boventallig worden. Het sociaal plan Welzorg loopt van 1 augustus 2015 tot en met 31 decemb ...
» Lees meer

Sociaal plan DSM Biologics 2015-2016-2017-2018

Het sociaal plan DSM Biologics is van toepassing op reorganisaties binnen en buiten de site van DSM in Groningen en loopt tot 1 april 2018. Het sociaal plan DSM Biologics is alleen van toepassing op werknemers die boventallig worden.   Beëind ...
» Lees meer

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld