Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Nieuws

Sociaal Plan Deutsche Bank 2013-2015

Actueel: sociaal plan Deutsche Bank 2016   Deutsche Bank in Nederland is de komende jaren bezig om de van ABN AMRO aangekochte onderdelen te integreren binnen de Deutsche Bank. De rollen van medewerkers veranderen en de organisatie zal de komende ...
» Lees meer

Sociaal Plan Philip Morris 2014-2019

Het sociaal plan van Philip Morris loopt van 2014 tot 11 juni 2019. Dit sociaal plan geldt voor alle Philip Morris werknemers in functies binnen Operations of daaraan ondersteunende functies die door Philip Morris in een Boventalligheidsverklaring boventallig ...
» Lees meer

Sociaal plan Ballast Nedam tot 2016

Actueel:  Sociaal plan Ballast Nedam 2016   Het sociaal plan Ballast Nedam loopt tot en met 31 december 2015. Het uitgangspunt is 'begeleiding van werk naar werk'. Ballast Nedam spant zich optimaal in om werknemers die een aanzegging hebben o ...
» Lees meer

Sociaal plan Philadelphia 2014 tot 1 januari 2016

Het sociaal plan van Philadelphia loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 en is mede ondertekend door de werknemersorganisaties: CNV, ABVAKABO FNV, Nu '91, FBZ, RMU en CGMV.   Het heeft als doel om de personele gevolgen voor werknemers die voor ...
» Lees meer

Sociaal plan zorgorganisatie Reinaerde loopt 3 jaar door

Het sociaal plan is van toepassing op boventallige medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het sociaal plan loopt tot 1 juli 2016. De bedoeling van het sociaal plan is het beperken van nadelige gevolgen van organisatieontwikkelingen v ...
» Lees meer

Versoepeling ontslagrecht en kortere WW vanaf 2015

Het ontslagrecht is in 2015 versoepeld en de WW wordt vanaf 2016 versoberd via de Wet Werk en Zekerheid.   Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding Bij de kantonrechtersformule hangt de hoogte van de ontslagvergoeding af van het laats ...
» Lees meer

Sociaal plan Hema 2014-2015

Actueel: Sociaal plan HEMA 2019-2020   Sociaal plan Hema 2014-2015 Hema vermindert in Nederland 65 arbeidsplaatsen als gevolg van aanhoudende moeilijke marktomstandigheden. De arbeidsplaatsen verdwijnen op het hoofdkantoor, bij de bakke ...
» Lees meer

Sociaal plan AMSTA 2013 tot en met 2015

Het sociaal plan van AMSTA heeft een looptijd tot en met 1 juli 2015 en is mede ondertekend door CNV, NU'91 en FBZ.   Outplacement Indien interne herplaatsing niet binnen een redelijke termijn te verwachten is en de werknemer is aangemeld bij ...
» Lees meer

Sociaal plan gemeente Amsterdam tot 2015

Het sociaal plan van de gemeente Amsterdam heeft een looptijd tot 30 maart 2015 en is mede ondertekend door FNV, CNV, VMHA en AC/ABGP.   Outplacement voor boventalligen In sommige gevallen is op voorhand duidelijk dat een ambtenaar binnen de g ...
» Lees meer

Sociaal plan KPN van 1 november 2013 tot en met 31 december 2015

Actueel: sociaal plan KPN 2018   Dit Sociaal Plan KPN is van toepassing op medewerkers die tijdens de looptijd schriftelijk boventallig worden verklaard. Voor medewerkers die eerder boventallig zijn verklaard geldt nog het Sociaal Plan met de loo ...
» Lees meer

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld